Frontale coupe van het pons van een varken. Neuronen met neuromelanine (bruin granulaat) van waaruit de neurotransmitter 'noradrealine' gevormd wordt. Deze 'blue spot' wordt het 'locus caeruleus' genoemd en is links en rechts naast het vierde ventrikel zichtbaar.

Grote paraffinecoupe uit paraplast plus, kleuring: kernechtrubin/aniline blauw/orange-G/ijsazijn.
Coupedikte 4Ám