Schwannoom. Een schwannoom is een benigne (goedaardige) tumor van de cellen van Schwann in het perifere zenuwstelsel. Schwannomen kunnen overal voorkomen, maar de bekendste plaats is aan de n. acusticus (de achtste hersenzenuw).

 A schwannoma (also known as an "neurilemoma", "neuroma", "neurolemoma" and "Schwann cell tumor") is a benign nerve sheath tumor composed of Schwann cells, which normally produce the insulating myelin sheath covering peripheral nerves.  www.ronaldschulte.nl